Vés enrere

Legislació: Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición

Descripció: Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

 

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és el reconeixement i la protecció efectiva del dret a la seguretat alimentària, entenent com a tal el dret a conèixer els riscos potencials que poguessin estar associats a un aliment i/o a algun dels seus components; el dret a conèixer la incidència dels riscos emergents en la seguretat alimentària i al fet que les administracions competents garanteixin la major protecció possible enfront d'aquests riscos.

D'acord amb l'art. 14.2 les entitats locals, les Administracions de les comunitats autònomes i l'Administració General de l'Estat,  poden celebrar convenis de col·laboració per a la creació d'òrgans mixts de control i inspecció, o per a l'establiment d'altres fórmules de cooperació.

 

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 160 de 6 de juliol de 2011.

 

  (Trobareu l'enllaç a la llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)