Vés enrere

Curs: Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el ámbito local para el año 2015

Descripció:

Resolució de 10 de juliol de 2015, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives centralitzades i descentralitzades en l'àmbit local per a l'any 2015.

 


Objecte:

En execució descentralitzada i en col·laboració amb la Diputació de Tarragona, l'Institut Nacional d'Administració Pública convoca una l'acció formativa "El control intern i extern de la gestió econòmica de les entitats locals. Aspectes pràctics i noves perspectives després de la reforma del Règim local".

Aquest curs ha de servir com element de reflexió i debat sobre les línies mestres que han de regir el futur model de control després de la reforma de la Llei de règim local portada a terme per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, així com acostar el marc legal que regula el control de les entitats locals i els seus ens instrumentals i els elements que el defineixen i les funcions del control intern i extern.


Destinataris:

Interventor, tresorers, secretaris, secretaris interventors i personal tècnic de l'Administració local que presti els seus serveis en les àrees econòmiques, financeres i pressupostàries.

Tècnics d'entitats locals que gestionen expedients de despesa.


Sol·licituds:

Els interessats en assistir al curs hauran de sol·licitar-ho a través de la inscripció telemàtica que es troba a la pàgina Web de l'INAP http://www.inap.es entrant a l'enllaç «Formació» i a continuació:
«Formació en Administració Local»
«Acciones en colaboración»
"Acceso al buscador de cursos"
"Prémer damunt Tarragona"

O entrant a aquest enllaç que ja porta a "Formación en Administración local"

http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local


Publicació oficial:

BOE núm. 168 de 15 de juliol de 2015.