Vés enrere

Formació: Avanç de la programació del Pla AFEDAP 2018

Descripció:

A la pàgina web de la Diputació ja teniu a la vostra disposició les primeres activitats formatives del primer semestre, com cada any, el Pla AFEDAP es va adaptant a les necessitats formatives del nostre territori i en el transcurs del semestre es va actualitzant i n'anem publicant de noves.

Us recomanem que aneu visitant l'espai web de Formació, malgrat que de manera periòdica us anirem informant de les novetats. 

Les activitats a les quals us podeu inscriure són:

C18-003 / Anglès

C18-006 / Estratègies de comunicació institucional a través de xarxes socials

C18-008_1 / Procediment administratiu

El termini d'inscripció, per aquestes 3 primeres activitats, finalitza el dia 7 de febrer de 2018.

 

CUR18-001 / Acces, bàsic

CUR18-002 / Acces, mig

CUR18-004 / Aplicació pràctica de la normativa de protecció de dades, avançat

CUR18-005 / Disseny per a no dissenyadors amb eines gratuïtes

CUR18-007 / Gestió documental i expedient electrònic

CUR18-008_2 / Procediment administratiu a Tortosa

CUR18-010 / Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

CUR18-011 / Taller pràctic per aplicar la Llei de protecció de dades a l'entorn laboral

CUR18-012 / Tractament de la informació escrita, avançat

CUR18-013 / Tractament de la informació numèrica, avançat

CUR18-014 / Tractament de la informació numèrica, mig

El termini d'inscripció, per aquestes activitats, finalitza el dia 12 de febrer de 2018.

Podeu consultar la programació, així com inscriure-us, clicant en aquest enllaç o bé copiant la següent adreça al vostre navegador: http://www.dipta.cat/formacio


Objecte:

· Millorar la qualitat del treball i, d'aquesta manera, millorar la qualitat dels serveis públics.

· Facilitar el procés de modernització de l'Administració local de les comarques tarragonines i incrementar el paper de las Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans.

· Potenciar els recursos humans de l'Administració local i facilitar el desenvolupament personal i professional dels treballadors locals.

· Analitzar les novetats normatives i la seva repercussió local.

· Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge, entès com un procés ininterromput durant el cicle vital i permetre l'adaptació de les qualificacions als canvis als que es veuen sotmesos totes les organitzacions.


Destinataris:

Personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Tarragona adherides al Pla Agrupat.


Sol·licituds:

Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Donada la gran demanda de cursos i per tal de permetre l'accés a formació d'un gran número de persones, només s'admetran les inscripcions a TRES activitats formatives.
Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s'escau, aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals.
Es pot sol.licitar la inscripció trametent electrònicament el full que es troba a les següents adreces:
http://www.dipta.cat/ca/serveis/sam/formacio
http://esam.altanet.org
Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions, especialment l'apartat de tasques, especificant les tasques que fa la persona que sol.licita el curs en relació als objectius i continguts de l'acció formativa. En cas que no s'especifiquen, la Unitat de Formació podrà no admetre la sol.licitud.
Independentment de quan es realitzi la inscripció,
si en el moment de la realització del curs l'interessat no està donat d'alta com a treballador de l'entitat, no podrà participar en l'activitat formativa.