Vés enrere

Formació: Resolución de 23 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se amplía la programación de la Subdirección de Programas Formativos en Administración Local para 2014 en relación con los itinerarios formativos.

Descripció:

Resolució de 23 de juny de 2014, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual s'amplia la programació de la Subdirecció de Programes Formatius en Administració Local per 2014 en relació amb els itineraris formatius.


Objecte:

Qualificar i recolzar, en el marc de la situació econòmica que estem travessant, als habilitats de caràcter estatal i als responsables de recursos humans en les principals tasques que tenen encomanades.


Destinataris:

Podrà sol·licitar l'assistència als cursos convocats el personal al servei de les Administracions públiques, preferentment el d'Administració local, que compleixi els requisits exigits en l'apartat de destinataris de cadascun dels cursos.


Sol·licituds:

Els qui desitgin participar en els cursos previstos en l'annex II hauran de presentar la sol·licitud que figura a la pàgina web del INAP (www.inap.es) entrant en l'enllaç «Formació» i, a continuació, en «Formació Local». Executant l'opció «Presentació de sol·licituds» que figura en cada curs, es tindrà accés a un formulari en el qual hauran d'emplenar-se totes les dades.


Publicació oficial:

BOE núm. 155, en data de 26 de juny de 2014.


Observacions:

Els alumnes hauran d'assistir amb regularitat al curs. Una inassistència superior al 10 per cent en el còmput total d'hores lectives programades impossibilitarà l'expedició de la certificació i donarà lloc a la baixa en el curs, amb pèrdua de tots els drets. En el cas d'un itinerari formatiu, el 10 per cent s'aplicarà sobre cadascun dels cursos que ho componen.