Vés enrere

Inscripcions a les activitats formatives organitzades per la Unitat de Formació del SAM

Descripció:

Continua obert el termini d'inscripció a les activitats formatives organtizades per la Unitat de Formació del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, previstes pel segon semestre del 2015.

Podeu consultar els programes  i formalitzar les inscripcions entrant aquí o copiant la següent adreça en el vostre navegador: http://www.dipta.cat/formacio


Objecte:

• Millorar la qualitat del treball i, d'aquesta manera, millorar la qualitat dels serveis públics.
• Facilitar el procés de modernització de l'Administració local de les comarques tarragonines i incrementar el paper de las Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans.
• Potenciar els recursos humans de l'Administració local i facilitar el desenvolupament personal i professional dels treballadors locals.
• Analitzar les novetats normatives i la seva repercussió local.
• Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge, entès com un procés ininterromput durant el cicle vital i permetre l'adaptació de les
qualificacions als canvis als que es veuen sotmesos totes les organitzacions.


Destinataris:

Personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Tarragona adherides al Pla Agrupat.


Sol·licituds:

Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Donada la gran demanda de cursos i per tal de permetre l'accés a formació d'un gran número de persones, només s'admetran les inscripcions a TRES activitats formatives. Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s'escau, aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals.

Es pot sol·licitar la inscripció trametent electrònicament el full que es troba a les següents adreces:
http://www.dipta.cat/ca/serveis/sam/formacio
http://esam.altanet.org

Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions, especialment l'apartat de tasques, especificant les tasques que fa la persona que sol·licita el curs en relació als objectius i continguts de l'acció formativa. En cas que no s'especifiquen, la Unitat de Formació podrà no admetre la sol·licitud.

Independentment de quan es realitzi la inscripció, si en el moment de la realització del curs l'interessat no està donat d'alta com a  treballador de l'entitat, no podrà participar en l'activitat formativa.

El termini d'inscripció finalitza el dia 14 de setembre de 2015.