Vés enrere

Jornada: El control intern en l'administració local: el nou Reglament de control intern per a les entitats locals

Descripció:

Amb la voluntat d'assessorar els ens locals en la gestió econòmica, des del Servei d'Assistència Municipal (SAM) es considera necessari organitzar una Jornada per analitzar les principals novetats del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals.


Objecte:

Amb la voluntat d'assessorar els ens locals en la gestió econòmica, des del Servei d'Assistència Municipal (SAM) es considera necessari organitzar una Jornada per analitzar les principals novetats del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals.


Destinataris:

Interventors, tresorers, secretaris-Interventors-tresorers i altre personal tècnic que presti serveis en l'àmbit d'hisenda i intervenció de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l'Ebre.


Sol·licituds:

Inscripcions
Trametre per via electrònica el full d'inscripció que es troba a la següent adreça amb el nom d'Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio

Places limitades. Es confirmarà l'admissió.