Vés enrere

Jornada: Estabilitat pressupostària i endeutament

Descripció: Amb la voluntat d'assessorar els ens locals en la gestió econòmica es considera necessari organitzar una Jornada sobre Estabilitat pressupostària i endeutament.

Objecte: Els objectius de la Jornada són informar de les principals novetats de caràcter econòmic introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017, analitzar el destí del superàvit de la liquidació de l'exercici 2016 i conèixer el règim de tutela financera aplicable a les entitats locals de Catalunya per a l'exercici 2017.

Destinataris: Els càrrecs electes, secretaris generals, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Sol·licituds: Trametre per via electrònica el full d'inscripció que es troba a la següent adreça amb el nom d'Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio
Termini d'inscripció: 6 de març
Places limitades. Es confirmarà l'admissió.


Dates, horari i lloc de realització
14 de març de 2017 de 9 a 15 hores.
Auditori Diputació. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. Tarragona.