Vés enrere

Jornada: Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Objecte:

El decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística té com a objectiu el desplegament reglamentari de la Llei d'Urbanisme. En aquest decret es fa referència a l'intervenció en l'ús del sòl i l'execució d'obres, així com les mesures per restablir la legalitat urbanística vulnerada, i el règim sancionador aplicable.
El decret intenta donar resposta a les situacions actuals de la construcció provocades per la crisi econòmica, així com resoldre supòsits concrets que, amb l'anterior regulació, no tenien una solució jurídica.


Destinataris:

Càrrecs electes i personal amb experiència en matèria urbanística dels ens locals de la demarcació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.


Sol·licituds:

Queda exempt de pagament el personal d'ens locals adherits a l'AFEDAP.

La resta d'inscrits haurà d'abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència SAM-JOR14-008, i fer arribar per fax el resguard d'ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.
Trametre per correu, fax o via electrònica el full d'inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d'Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio.
Termini d'inscripció: 18 de juny.


Observacions:

Places limitades. No es confirma l'admissió. Només es comunicarà, si escau, la denegació d'assistència.