Vés enrere

Curs: Les funcions de la intervenció de les entitats locals en la nova normativa

Descripció:

A partir del dia 1 de juliol, i en col·laboració amb COSITAL-Alacant, la Diputació d'Alacant, realitza el curs sobre "Les funcions de la intervenció de les Entitats locals amb la nova normativa".

Aquest curs se realitzarà durant 3 dimecres consecutius. Donades les característiques del mateix, l'interès i els ponents invitats, s'ha previst la seva retransmissió en directe a través de streaming, per tal que puguin seguir-lo els/les interventors/res i el personal tècnic adscrit a la intervenció de qualsevol ajuntament/diputació.

El canal de retransmisió és:  http://original.livestream.com/formaciondiputacionalicante només cal copiar i pegar aquesta adreça en la URL del navegador.


Objecte:

L'objectiu d'aquest seminari és conèixer en profunditat el marc jurídic vigent per a l'exercici del control intern dels Ens locals.


Destinataris:

- Interventors

- Secretaris interventors

- Tresorers

- Tècnics de gestió econòmica.