Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude

(Al BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2013, s'ha publicat una correcció d'errades que podeu adjunta a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum de la present norma, el qual podeu trobar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

(L'Agència Tributària ha elaborat una Nota amb les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 7/2012, la qua podeu trobar com a URL adjunta a la zona d'informació annexa)

 

Descripció: Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Objecte: Establir tot un seguit de mesures dirigides a la prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Les lleis modificades per la present norma són les següents:

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

  • Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei de l'Impost de societats.

  • Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

  • Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

Així mateix l'article 7 regula les limitacions als pagaments en efectiu.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicaió al Butlletí Oficial de l'Estat. No obstant, l'article 7 entrarà en vigor als vint dies d'aquesta publicació i resultarà d'aplicació a tots els pagaments efectuats des d'aquesta data, encara que esrefereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació.

Publicació oficial: BOE núm. 261, de 30 d'octubre de 2012.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
diumenge
juliol 05, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica