Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial (actualitzat)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els aspectes més rellevants respecte l'administració local de la present norma, el qual trobareu adjunt a la xzona d'informació annexa).

(Al BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2013, s'ha publicat una correcció d'errades, la qual podeu trobar a la zona de d'informació annexa).

 

Descripció: Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

Objecte: Modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera, que inclou també el control del deute comercial, per evitar posar en risc a mig termini l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances públiques.

Per aquest motiu, es crea l'obligació de les Administracions Públiques de fer públic el seu termini mig de pagament als proveïdors, així com hauran d'incloure en els seus plans de tresoreria aquesta informació.

En el cas dels ens locals, s'estableix que serà l'òrgan interventor l'encarregat de controlar el compliment del termini mig de pagament. S'inclouen també altres modificacions destinades a millorar l'automatisme en el seguiment i control del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i la regla de la despesa.

Modifica també la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i estableix un nou límit, més flexible, a les retencions o deduccions mensuals que pot fer l'Estat sobre els recursos del sistema de finançament, en cas d'incompliment del termini mig de pagament als proveïdors.

S'inclou una disposició adicional quarta que modifica l'apartat k) de l'article 48 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i amplia el període d'assumptes particulars a quatre dies cada  any.

Aquesta Llei Orgànica és aplicable, entre d'altres, als ens locals.

Data en què entra en vigor:  Aquesta Llei Orgànica entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE, amb l'excepció de la disposició transitòria i la disposició final segona que entren en vigor a partir de l'1 de gener de 2014.

Publicació oficial: BOE número 305, de 21 de desembre de 2013.

 

(Podeu trobar la Llei Orgànica a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica