Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica

(Queda suspesa la vigència i aplicació de l'article 114 de la present llei d'acord amb l'admissió a tràmit del recurs d'inconstitucionalitat número 5491-2012, promogut pel President del Govern. La suspensió de la vigència i aplicació es produirà des de la data d'interposició del recurs -1 d'octubre de 2012-, per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per als tercers).

(Al DOGC núm. 6054, de 27 de gener, s'ha publicat una correcció d'errades que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa)

(Al DOGC núm. 6041, de 24 de gener, s'ha publicat una correcció d'errades que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal, del SAM de la Diputació de Tarragona, ha elaborat un resum amb els aspectes de la present llei que són d'especial interès per als ens locals)

 

Objecte: Introduir en l'ordenament jurídic les reformes administratives i estructurals necessàries per a l'impuls i la promoció de l'activitat econòmica amb la finalitat d'afavorir la reactivació de l'economia.

Entre d'altres normes que modifica, les més rellevants per a l'àmbit local són:

- Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

- Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, text refós de la Llei reguladora dels residus

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

- Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, pel qual s'aprova el text refós sobre comerç interior

- Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials

- Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

- Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme

Data d'entrada en vigor: L'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6035, de data 30 de desembre  de 2011.

 

(Podeu trobar l'enllaç a la llei a com a URL adjunta a la zona d'informació annexa. Així  mateix, podeu trobar el resum de la mateixa, com a arxius adjunts a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica