Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (actualitzat - correcció d'errades)

(S'ha publicat una correcció d'errades al BOE núm. 268, de 8 de novembre de 2013, la qual trobareu adjunta a la zona d'informació annexa).

 

Descricpció: Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE «Estalvi d'Energia», del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Objecte: Aquesta disposició actualitza el Document Bàsic del CTE DB-HE relatiu a l'estalvi energètic i es trasllada parcialment a l'ordenament jurídic espanyol, la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, quant als requisits d'eficiència energètica dels edificis, establerts en els seus articles 3, 4, 5, 6 i 7, així com la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009, quant a l'exigència de nivells mínims d'energia procedent de fonts renovables als edificis, establerta en el seu article 13.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 219, de 12 de setembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

17
dilluns
maig 17, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica