Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

(Aquest Reglament ha estat modificat pel Reial decret 960/2013, de 5 de desembre, que podeu trobar com a fitxa relacionada a la zona d'informació annexa).

Objecte: Aquest Reial Decret, aprova el Reglament General de Recaptació, regulant la gestió de recaptació dels recursos de naturalesa pública en desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i de la resta de lleis que aquestes estableixin. Inclou la regulació de la Hisenda Pública Estatal, Autonòmica i Local, i de les normes relatives a organismes autònoms de l'Estat i les normes sobre recaptació de recursos d'altres Administracions Públiques estrangeres i entitats supranacionals.Es deroga el Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, que aprovava el Reglament General de Recaptació i les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a aquest Reial Decret 939/2005.

Data que entra en vigor: Aquest Reial Decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006.

Publicació Oficial: BOE núm. 210, de 2 de setembre de 2005.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica