Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público

(L'article 1 apartat 1r. punts 1 i 4 d'aquest Reial decret llei ha estat modificat per l'article 26 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el qual trobareu com a fitxa relacionada).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els principals aspectes d'interès per als ens locals, el qual podeu trobar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa). 

 

Descripció: Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s'introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic.

Objecte: La reducció del dèficit públic a través de l'aplicació diverses mesures que afecten a l'àmbit de l'Impost de societats i de l'Impost sobre les labors del tabac, així com, per dotar de major autonomia financera als ajuntaments, en l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. També s'estableix una declaració tributària especial para determinades rendes i s'adopten mesures de caràcter administratiu que contribueixin a generar estalvis en la gestió del patrimoni immobiliari del sector públic.

Es modifiquen, entre d'altres, les següents lleis:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei de l'impost de societats.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 78, de 31 de març de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

09
diumenge
maig 09, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica