Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Orden HAP/1950/2013, de 15 de octubre, por la que se establece el procedimiento de concesión de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales y Cabildos previstas en la Ley 14/2012

 

Descripció: Ordre HAP/1950/2013, de 15 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment de concessió de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Diputacions Provincials i Cabildos previstes en la Llei 14/2012, de 26 de desembre.

Objecte: Establir el procediment de concessió de les subvencions regulades en l'article 4 de la Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes, així com el seu seguiment i control.

Beneficiaris: Les diputacions provincials, Generalitat de Catalunya, Cabildos Insulars de les Illes Canàries, Consells Insulars de les Illes Balears i comunitats autònomes uniprovinciales en els termes de les quals radiquin els municipis i nuclis de població determinats en l'àmbit d'aplicació de l'article primer de l'ordre, sense perjudici del caràcter d'interessats d'aquests últims.

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2013.

Òrgan gestor: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 

Actualització:   Aquesta actualització és a través de la Ordre HAP/1352/2014, de 24 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAP/1950/2013, de 15 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment de concessió de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Diputacions Provincials i Cabildos previstes en la Llei 14/2012, de 26 de desembre.

La qual afegeix un apartat més a la Disposició Addicional única en el que s'estableix que les Diputacions Provincials es convertiràn en beneficiàries, un cop hagi tanscorregut el termini indicat en la lletra a) de la present disposició sense que s'hagi remès la relació d'obres per les quals se sol·licita subvenció a les subdelegacions del Govern.

Publicació: BOE núm. 181, de 26 de juliol de 2014.


(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

21
dijous
gener 21, 2021
Esdeveniments d'avui
17-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica