Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 (modificació)

(Al DOGC núm. 6454, de 5 de setembre, s'ha publicat l'Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, la qual es troba com a enllaç a la zona d'informació annexa).

(L'import màxim previst en aquesta Ordre EMO/349/2012, ha estat ampliat per la Resolució EMO/2556/2012, la qual podeu trobar adjunta a la zona d'informació annexa).

 

Objecte: L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i obrir la convocatòria (any 2012) per a la concessió de subvencions en el marc dels programes de suport al desenvolupament local: Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, Programa de foment del desenvolupament local (FDL) i Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL).

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries de les subvencions previstes en el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), que compleixin algun dels següents requisits:

a) Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l'ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.

c) Excepcionalment podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d'estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l'àmbit d'intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en el Programa de foment del desenvolupament local (FDL) i en el Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003 (TRLMRLC).

Terminis: El termini de presentació de sol·licituds de subvencions en el marc dels programes de suport al desenvolupament local serà de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en elDOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6246, de 5 de novembre de 2012.

Òrgan gestor: Departament d'Empresa i Ocupació.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre)
.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
dimarts
novembre 24, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica