Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Derogada!] Subvenció: ORDRE EMO/312/2012, que estableix les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per a l'any 2012

(Aquesta Ordre ha estat derogada per l'Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013).

(L'import establert a aquesta Ordre EMO/312/2012, ha estat ampliat per la Resolució EMO/2555/2012, la qual podeu trobar adjunta a la zona d'informació annexa).

(Al DOGC núm. 6260, de 23 de novembre de 2012, s'ha publicat l'Ordre EMO/373/2012, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EMO/312/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. Podeu trobar l'enllaç a l'esmentada Ordre a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: ORDRE EMO/312/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

Objecte: Impulsar el desenvolupament d'actuacions innovadores i experimentals per tal de dinamitzar econòmicament els territoris, reforçar la competitivitat de sectors productius i generar i facilitar més ocupació.

Mitjançant la realització de projectes innovadors i experimentals es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori de manera transversal amb intervencions que cerquen afavorir la innovació en el desenvolupament local, l'activitat dels sectors productius i l'ocupabilitat.

Sobre la base d'una diagnosi i una planificació prèvia es donarà suport a la implementació de projectes concrets per tal de generar ocupació, afavorir la innovació local, sectorial i ocupacional i transferir-ne els resultats.

Beneficiaris:

a) Els ajuntaments de Catalunya i les entitats dependents o vinculades a aquells, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Els consells comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d'àmbit supramunicipal i competències en promoció de l'ocupació i desenvolupament local.

Terminis: El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6237, de 22 d'octubre de 2012.

Òrgan gestor: Departament d'Empresa i Ocupació.
 


(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució. Així mateix trobareu el qaudre de subvencions a les que poden optar els ens locals durant l'any 2012 com a fitxa relacionada).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica