Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Derogat] Legislació: Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic

(Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, el qual podeu trobar com a fitxa relacionada)

 

Objecte: Atesa la dispersió i, en alguns casos, obsolescència de la normativa aplicable entorn a establiments d'allotjament obliga a l'Administració turística catalana a iniciar un procés de racionalització, actualització i simplificació normativa. A tal efecte, aquest decret té la voluntat de formar part d'un procés de codificació de la normativa turística a Catalunya. Aquest Decret s'estructura en dos títols:

 • El títol I fa una regulació dels elements comuns que caracteritzen el servei d'allotjament turístic, amb independència dels seus grups i modalitats. Es tracta d'un tronc regulatori comú, on es determina la naturalesa dels serveis turístics d'allotjament, els mecanismes i garanties respecte de la seva comercialització, els sistemes i processos de control de l'activitat, així com els instruments de coordinació de les administracions a aquest efecte.
 • El títol II determina en cadascun dels seus capítols la regulació tècnica específica que correspon a cada grup i modalitat d'allotjament turístic.

Aquest Decret deroga la següent normativa:

 1. Decret 176/1987, de 9 d'abril, pel qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments d'allotjament turístic sotmesos al règim d'hoteleria.
 2. Ordre de 6 d'octubre de 1987, per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.
 3. Decret 211/1995, de 27 de juny, pel qual es crea l'especialitat d'hostatgeria com a establiment hoteler.
 4. Ordre TIC/313/2003, de 8 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 6 d'octubre de 1987 per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.
 5. Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre l'ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi.
 6. Decret 167/1985, de 23 de maig, pel qual es determina el procediment per a l'autorització dels establiments dedicats a la pràctica del càmping.
 7. Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.
 8. Ordre de 24 de juliol de 1991, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.
 9. Ordre de 22 de gener de 1992, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings
 10. Decret 163/1998, de 8 de juliol, d'apartaments turístics
 11. Decret 313/2006, de25de juliol, que regula els establiments de turisme rural
 12. Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic.
 13. Els articles 30, 31,32, 33, 34 i 35 del Decret 106/2008, de 6 de maig de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.

Data en què entra en vigor: Als vint dies des de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial:
DOGC núm. 5764, de 26 de novembre de 2010.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica