Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Descripció:

Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.


Objecte:

Aquest Reial decret llei modifica l'apartat 2 de l'article 63, l'apartat 4 de l'article 72, i afegeix un apartat 6 a l'article 72 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004.

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2019, s'introdueix en l'apartat 1.B) de la Disposició addicional setzena, la referència al programa «152. Habitatge.», que se suma als ja recollits en el mateix.


Data d'entrada en vigor:

El present Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 55, de 5 de març de 2019


Observacions:

En data 10 d'abril de 2019, es publica al BOE l'acord de convalidació del Reial decret llei 7/2019,  d'1 de  març,  de  mesures  urgents en matèria  d'habitatge i lloguer.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

04
dissabte
juliol 04, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica