Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

 

Objecte: El sistema d'intervenció administrativa ambiental establert per aquest Llei es basa en què les  autoritats competents s'han d'assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència ambientals, es compleixen les mesures  adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, l'aigua i el sòl. Amb aquesta finalitat es fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i es consideren, si escau,les millors tècniques disponibles a cada moment. Aquestes millors tècniques ja estableixen els casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justifica  l'aplicació de mesures addicionals de protecció.

Aquesta llei integra, amb una voluntat de simplificació administrativa clara, l'avaluació de l'impacte ambiental de les activitats relacionades en l'annex I de la mateixa llei en el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental. Aquesta integració té l'objectiu de compaginar la reducció necessària de càrregues administratives per a les persones que exerceixen activitats econòmiques amb el respecte i les garanties en la prevenció i el control del medi ambient que la societat demana.

Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de simplificació administrativa són presents, de fet, en el conjunt del sistema d'intervenció administrativa ambiental que regula aquesta llei, en compliment dels compromisos adquirits per a millorar la competitivitat de l'economia catalana i eliminar les traves administratives innecessàries a què ens obliga la Unió Europea.

Per això, d'una banda, aquesta llei estableix un sistema d'intervenció integral, atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental de les activitats, però limitat únicament als aspectes ambientals. La intervenció administrativa per raó d'altres matèries, com ara la seguretat i la salut de les persones, es regeix per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D'altra banda, encara que la llei regula règims d'intervenció de caràcter estrictament ambiental, també reconeix que cal establir mecanismes que permetin tramitar simultàniament el conjunt d'intervencions preceptives respecte a una mateixa activitat.

És també un objectiu d'aquesta llei establir, d'una manera clara, que la responsabilitat sobre les instal·lacions, i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i al personal tècnic de l'activitat com a les persones que n'han de controlar el funcionament.

Per finalitzar, s'ha d'esmentar que aquesta Llei deroga les següents disposicions:

  • La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental.
  • La Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de les disposició final quarta de la Llei 3/1998, del 27 de febrer.

En el DOGC núm. 5560, de data 4 de febrer de 2010 es va publicar la correcció d'errades  a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats en relació als article 38.4 i 39.7.

  •  

Data d'entrada en vigor:  al cap de vuit mesos d'haver estat publicada en el DOGC

Publicació: DOGC núm. 5524, de 11 de desembre de 2009

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=503653

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica