Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 27 de marzo de 2012, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda

Descripció: Resolució de 27 de març de 2012, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les Corporacions locals relativa a l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.

Objecte: Regular la informació a subministrar per les Corporacions locals relativa a l'esforç fiscal establerta en l'article 124 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.

Els ajuntaments hauran de remetre a la Delegació Especial o Provincial d'Economia i Hisenda de la seva província, els certificats (en format paper o per via telemàtica) abans del 30 de juny de 2012.

El certificats hauran d'aportar les següents dades referides a l'exercici 2010:

a) Recaptacions líquides dels següents tributs:

  • Impost sobre Béns Immobles, tant de naturalesa urbana, especificant-se, si escau, i per separat, la recaptació per béns immobles de característiques especials, com de naturalesa rústica.

  • Impost sobre Activitats Econòmiques.

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

b) Base imposable de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.

c) Tipus de gravamen aplicats de l'Impost sobre Béns Immobles, tant de naturalesa urbana com a rústica i, si escau, el corresponent als béns immobles de característiques especials.

d) Quota tributària total exigible en el municipi per l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Data d'entrada en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació: BOE núm. 81, de 4 d'abril de 2012.

 

(Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dissabte
gener 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
13-01-21 01:00:00 CET - 18-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica