Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

Descripció:

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11 de desembre de 2015, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Grau i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.


Objecte:

De conformitat amb l'establert a l'apartat 3 de l'article 3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, es declara el caràcter oficial dels títols de Grau que es relacionen en l'annex al present acord.

Aquests títols tindran caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, assortiran efectes acadèmics plens i habilitaran, si escau, per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.


Data d'entrada en vigor:


Publicació oficial:

BOE núm. 307, de 24 desembre 2015.

(Trobareu l'enllaç a la Resolució a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)


Observacions:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14079.pdf


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
diumenge
juliol 12, 2020
Esdeveniments d'avui
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica