Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Circular de l'Advocacia General de l'Estat sobre la modificació del TRLCSP en matèria de classificació i solvència

Data de la circular: 6 de febrer de 2014

En data 4 de febrer de 2014 l'Advocacia General de l'Estat ha emès la Circular 1/2014, sobre el Règim transitori aplicable a la modificació sobre classificació de les empreses i requisits mínims de solvència introduïda per la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic.

En ella l'Advocacia General conclou que es manté la vigència transitòria de l'article 25.1, paràgraf primer, del TRLCAP, quedant supeditada l'entrada en vigor de la nova redacció de l'article 65.1 del TRLCSP a l'aprovació de les normes reglamentàries; que resulten aplicables, sense necessitat de desenvolupament reglamentari, els límits quantitatius als quals es venia supeditant l'exigència de classificació (contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros i contractes de serveis el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 200.000 euros); i que l'entrada en vigor de la nova redacció dels articles 75, 76, 77, 78 del TRLCSP i del nou article 79 bis d'aquest text legal se supedita al que s'estableixi en les normes reglamentàries per les quals es defineixin els requisits, criteris i mitjans d'acreditació que amb caràcter supletori s'estableixin per als diferents tipus de contractes, de manera que continuen vigents els mitjans d'acreditació de solvència recollits als articles 75, 76, 77 i 78 del TRLCSP en la seva redacció anterior a la Llei 25/2013.

  

(Disposeu del text complet de la circular de l'Advocacia de l'Estat a través de la zona d'informació annexa).

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dilluns
novembre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica