Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Convocatòria de projectes Life 2020. (LIFE)

Objecte:

Nom de la convocatòria:

2020 LIFE calls for proposals   https://ec.europa.eu/easme/en/life

Pressupost:

3.400 milions d'euros per al període 2014-2020.

Data límit:

Veure data de finalització de cada línia a l'apartat d'objectius i activitats finançables.

Objectius generals:

A efectes generals el programa LIFE vol contribuir a l'aplicació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental de la UE i la legislació mitjançant el cofinançament de projectes pilot o de demostració amb valor afegit europeu. Durant el període 2014-2017 el programa LIFE persegueix els següents objectius generals:

 • Contribuir a la transició cap a una economia eficient en l'ús dels recursos, hipocarbònica i resilient al canvi climàtic i a la protecció i millora de la qualitat del medi ambient, així com orientat a frenar i invertir la pèrdua de la biodiversitat, incloent el recolzament a la Xarxa natura 2000 i abordant la degradació dels ecosistemes.
 • Millorar el desenvolupament, l'aplicació i l'execució de la política i la legislació mediambiental i climàtica de la Unió, catalitzar i fomentar la incorporació i integració dels objectius mediambientals i climàtics i altres polítiques de la Unió a la pràctica dels sectors públics i privats, fins i tot augmentant la seva capacitat.
 • Recolzar una millor governança mediambiental i climàtica a tots els nivells, incloent una major participació de la societat civil, les ONG i els agents locals.
 • Recolzar l'aplicació del VII Programa d'Acció del Medi Ambient.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria de subvencions LIFE en diferents sub-programes i línies de subvenció:

- Sub-programa de medi ambient:

 • Projectes tradicionals de medi ambient i eficiència dels recursos. Fins el 14 de juliol.
 • Projectes tradicionals per la natura i la biodiversitat. Fins el 16 de juliol.
 • Projectes tradicionals per la informació i governança mediambiental. Fins el 16 de juliol.
 • Projectes integrats. Fins el 6 d'octubre.
 • Assistència tècnica per als projectes integrats. Fins el 16 de juliol.

- Sub-programa d'acció pel clima:

 • Projectes tradicionals per la mitigació del canvi climàtic. Fins el 6 d'octubre.
 • Projectes tradicionals per l'adaptació al canvi climàtic. Fins el 6 d'octubre.
 • Projectes tradicionals per la informació i governança del canvi climàtic. Fins el 6 d'octubre.
 • Projectes integrats. Fins el 6 d'octubre.
 • Assistència tècnica pels programes integrats. Fins el 16 de juliol.

Criteris d'elegibilitat i partenariat:

S'hi poden presentar organitzacions registrades a la Unió Europea: entitats privades, organismes públics i organitzacions no governamentals.

Més informació:

Pag web convocatòria
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1

FAQs

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Sol·licitud:

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Els documents de cada línia de subvenció són accessibles mitjançant l'enllaç inclòs en l'apartat d'objectius i activitats finançables.

Contacte:

Comissió Europea. Direcció General de Medi Ambient
https://ec.europa.eu/environment/life/contact/index.htm

Base Jurídica:

Reglament (UE) núm. 1293/2013 del Parlament Europeu i el Consell de 11 de desembre de 2013 relatiu a l'establiment d'un Programa de Medi Ambient i Acció per al Clima (LIFE) i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 614/2007 [DOUE L 347/185 20.12.2013].


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica