Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Entrada en vigor de l'obligatorietat d'inscripció en el Registre de licitadors en el procediment obert simplificat regulat de l'article 159 LCSP

Objecte:

En data 9 de setembre de 2018, d'acord amb el que disposa la DF 16a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha entrat en vigor la lletra a) de l'article 159.4, la qual estableix:

a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través d'aquest procediment simplificat han d'estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o quan escaigui de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 96 en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent, en la data final de presentació d'ofertes sempre que la concurrència no es vegi limitada.

 

Així mateix, també ha entrat en vigor la lletra d) de l'article 32.2 LCSP que disposa:

d) La condició de mitjà propi personificat de l'entitat destinatària de l'encàrrec respecte del poder adjudicador concret que fa l'encàrrec s'ha de reconèixer expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents:

1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que hagi de ser mitjà propi.
2n Verificació, per l'entitat pública de què depengui l'ens que hagi de ser mitjà propi, que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

Els estatuts o l'acte de creació de l'ens destinatari de l'encàrrec han de determinar: el poder adjudicador respecte del qual té aquesta condició; precisar el règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que se'ls puguin conferir; i establir la impossibilitat que participin en licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual siguin mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se'ls pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquestes licitacions.

En tot cas, es presumeix que compleix el requisit establert al número 2n d'aquesta lletra quan hagi obtingut la classificació corresponent respecte als grups, subgrups i categories que tingui.

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
divendres
octubre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica