Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Nous formularis tipus de sol·licitud de classificació en els contractes públics, d'acord amb la modificació del RGLCAP

Objecte:

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat ha publicat al seu web els nous formularis tipus de sol·licitud de classificació, d'acord amb el previst en la disposició transitòria quinta del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel el qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes del sector públic.

D'acord amb la disposició transitòria cinquena del Reial decret 773/2015 esmentat:

Los preceptos del presente real decreto relativos a la tramitación de los expedientes de clasificación o de revisión de clasificación iniciados a solicitud del interesado serán de aplicación a la tramitación y resolución de los expedientes iniciados con fecha igual o posterior a la de aprobación y publicación por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de los formularios tipo de solicitud a los que se refiere el artículo 47 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, previa adaptación de las aplicaciones informáticas necesarias para su instrumentación.

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
dimarts
desembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica