Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el rolece del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público

Objecte:

La Junta Consultiva fa dues consideracions principals:

1. L'exigència de la inscripció en el ROLECE pot generar situacions contràries a la concurrència dels licitadors. No pot entendre's d'una altra manera el fet que el propi precepte permeti l'exigència del requisit d'inscripció en el ROLECE "sempre que no es vegi limitada la concurrència". En efecte, el legislador subjecta aquesta condició al màxim respecte a un dels principis essencials de la contractació pública, present en l'article 1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic i que exigeix mantenir la llibertat d'accés a les licitacions. Per tant, en una situació en què conjunturalment no és possible respectar aquest principi essencial, no es pot entendre que el requisit de la inscripció sigui exigible.

2. Efecte de no aplicar el requisit que estableix l'article 159. Com establia la DT 3ª per al període en què temporalment no es podia exigir la inscripció en el ROLECE l'acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar es realitzaria en la forma establerta amb caràcter general en la llei. Per tant, mentre el principi de concurrència es trobi compromès per aquesta situació conjuntural caldrà acudir a les condicions d'acreditació dels requisits d'aptitud per contractar que estableix la llei amb caràcter general.

La Junta no estableix el període de pròrroga, però si adverteix, que "el que no cap no obstant això és acceptar que aquesta situació conjuntural es converteixi en permanent" i per això "en el moment en què aquesta Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat tingui coneixement que aquesta situació provisional que afecta al funcionament del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic ha quedat solucionada oportunament, donarà trasllat a les entitats del sector públic amb la deguda publicitat a l'efecte del compliment del requisit d'inscripció en les condicions establertes per la llei".

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
dilluns
febrer 24, 2020
Esdeveniments d'avui
04-02-20 01:00:00 CET - 01-04-20 01:59:59 CEST
04-02-20 01:00:00 CET - 21-03-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica