Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la orden ministerial. Votos particulares.

Objecte:

El Tribunal Constitucional ha resolt un recurs d'inconstitucionalitat interposat pel grup parlamentari VOX contra els articles 7,9, 10 i 11 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 que finalment ha declarat inconstitucionals els següents preceptes:


- Apartats 1,3 i 5 de l'article 7 que estableix les limitacions a la llibertat de circulació de les persones.

- Apartat 6 de l'article 10 relatiu a les competències del Ministeri de Sanitat per establir   o   modificar   mesures   de   contenció   dins   de   l'àmbit   comercial, equipaments   culturals,   activitats   recreatives,   activitats   d'hostaleria   i
restauració.


Pel que fa l'abast de la declaració d'inconstitucionalitat el Tribunal precisa:


1. No son susceptible de ser revisats les sentencies amb valor de cosa jutjada o les situacions resoltes per actuacions administratives fermes.


2. Es possible la revisió expressament prevista en l'article 40.1 LOTC dels procediments   penals   o   contenciosos-adminsitratius   respecte   a   un procediment sancionador que pugui comportar la reducció de la pena o de la sanció imposada o l'exclusió, exempció o limitació de responsabilitat.

3. La inconstitucionalitat declarada per la sentència en cap cap serà un títol per a   fonamentar   reclamacions   de   responsabilitat   patrimonial   de   les administracions publiques.


Observacions:

BOE núm 182, 31 de julio de 2021.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica