Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ ECO/2768/2015, de 26 de novembre, per la qual s'aprova el model de comunicació de dades de les concessions administratives atorgades per les administracions públiques a l'Agència Tributària de Catalunya

Objecte:


La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en el seu article 131 preveu que totes les administracions que atorguin concessions o actes i negocis administratius, pels quals, com a conseqüència de l'atorgament de facultats de gestió de serveis públics o de l'atribució de l'ús privatiu o de l'aprofitament especial de béns de domini o ús públic, s'origini un desplaçament patrimonial en favor de particulars, estan obligades a posar en coneixement de l'Agència Tributària de Catalunya aquestes concessions, actes o negocis atorgats amb indicació de la seva naturalesa, com així també de la resta d'elements i dades identificatives tant del concessionari o autoritzat com de l'objecte d'aquest.

Amb aquesta finalitat, l'apartat segon de l'article esmentat, disposa que l'Agència Tributària de Catalunya ha d'establir l'estructura i el format en què les administracions públiques han de remetre la informació de les concessions administratives atorgades. És per això, que s'aprova el model de comunicació de dades de concessions administratives previst a l'article 131 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La presentació del model de comunicació de dades aprovat en aquesta Resolució s'ha de realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça aplicaciotributs@atc.cat, al qual s'ha d'acompanyar el model de comunicació de dades en format excel o equivalent per a cada concessió o acte equiparat, d'acord amb el model que consta a l'annex d'aquesta Resolució.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm 7011, de 3 de desembre de 2015.


Observacions:

La present Resolució ha estat deixada sense efecte per la Resolució VEH/3102/2019, de 14 de novembre, per la qual s'aprova el model 645 de comunicació de dades de les concessions administratives i altres actes o negocis administratius equiparats atorgats per les administracions públiques a l'Agència Tributària de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica