Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear

Descripció:

Extracte de l'Ordre de 30 de juliol de 2019, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear. El text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  BDNS(Identif.):469051


Objecte:

Aquesta convocatòria té per objecte promoure la concessió de subvencions públiques, en règim de concurrència competitiva, destinades a millorar la dotació de les entitats locals incloses en la relació de municipis designats com a «municipis Zona I» i com a «seus d'estacions de classificació i descontaminació» («ECD») o «àrees basi de recepció social» («ABRS») en els Plans d'Emergència Nuclear exteriors a les centrals nuclears (PEN), amb la finalitat de contribuir a fer efectives les previsions d'actuació contingudes en els corresponents Plans d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear (PAMEN) aprovat per acord de l'òrgan competent de l'entitat, previ informe de l'òrgan executiu del PEN, i ratificat pel director del PEN.
Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria es destinaran a sufragar les despeses derivades dels projectes que s'han d'atenir a les característiques definides segons la seva tipologia.


Beneficiaris:

Entitats locals incloses en la relació de municipis designats com a «municipis zona I» i com a seus de «ECD» o «ABRS» en els Plans d'Emergència Nuclear exteriors a les centrals nuclears de Santa María de Garoña (Burgos), de Almaraz (Càceres), de José Cabrera i Trillo (Guadalajara), d'Ascó i Vandellós (Tarragona) i de Cofrents (València), que comptin amb un Pla d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear aprovat per acord de l'òrgan competent de l'entitat, previ informe de l'òrgan executiu del PEN, i ratificat pel director del PEN.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest extracte en el "Boletín Oficial del Estado"


Data publicació:

BOE núm. 187, de 6 d'agost 2019


Òrgan gestor:

Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

20
diumenge
setembre 20, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica