Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Formació: Resolución de 11 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general para el segundo semestre de 2019

Descripció:

Resolució  d'11    de  juny  de  2019,  de l'Institut  Nacional  d'Administració    Pública,  per  la qual  es convoquen activitats  formatives  de  caràcter  general  per al segon semestre de 2019.


Objecte:

Mitjançant aquesta resolució es convoquen per a la seva realització durant el segon semestre de 2019 les activitats formatives de caràcter general relacionades en l'annex.

Com a pas previ a la presentació de les sol·licituds corresponents, es recomana revisar la fitxa descriptiva de cada activitat formativa, que està disponible a la pàgina web del INAP http://www.inap.es/catalogo-de-formacion. En ella s'amplia la informació proporcionada en l'annex pel que fa als destinataris, objectius d'aprenentatge, continguts, docents, horari, lloc de celebració i una altra informació d'interès.


Destinataris:

Podran participar en les activitats formatives relacionades en l'annex els empleats públics que prestin serveis a través d'una relació de caràcter funcionarial, laboral o estatutari en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions de les Comunitats Autònomes, de les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla i de l'Administració local, així com el personal d'Administració i Serveis de les  Universitats  públiques  i  el  personal  funcionari  al  servei  de la    societat  estatal  Correus i Telègrafs.

Els requisits específics de participació per a cada acció formativa es detallen en l'annex,    mentre  que  el  perfil  idoni  de  destinataris,  que  es  tindrà en compte      a l'hora    d'aplicar els criteris de selecció, figura en la fitxa descriptiva de cada activitat: http://www.inap.es/catalogo-de-formacion.


Sol·licituds:

Qui desitgi participar en les activitats formatives convocades en l'annex haurà d'emplenar la corresponent sol·licitud electrònica.  L'accés a aquesta sol·licitud es pot realitzar  des del    catàleg  de  formació http://buscadorcursos.inap.es/formacion-general on es poden localitzar les activitats que es troben en període d'inscripció.

També es pot accedir en http://www.inap.es/formacion-general.

Per realitzar la inscripció caldrà comptar amb l'autorització prèvia del superior jeràrquic. Per formalitzar aquesta autorització, el sistema d'inscripció permetrà descarregar la sol·licitud, que haurà de conservar-se, ja que podrà ser requerida pel INAP en qualsevol moment. Es  podran  presentar  fins a  un  màxim  de  tres  sol·licituds  per  persona  en  aquesta  convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils explicat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

En cas d'incidències en la realització de la sol·licitud electrònica deu posar-se en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU):
a) Correu electrònic: cau@inap.es
b) Telèfon: 91 078 02 55. Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres de 08:00 a 23:59 hores i dissabtes de 09:00 a 20:00 hores.


Publicació oficial:

BOE núm. 141, de 13 de juny de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

19
dimarts
gener 19, 2021
Esdeveniments d'avui
17-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica