Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Actualitat: Instrucció pel registre d'explotacions de cria d'insectes

Objecte:

Arran de la publicació del Reglament (UE) 2015/2283, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relatiu als nous aliments, des de l'1 de gener de 2018, a tots els Estats membres de la Unió Europea, els insectes (i les seves parts, comles potes, les ales i el cap) estan inclosos en la definició de «nou aliment» com a ingredients alimentaris obtinguts a partir d'animals.

La nova legislació aclareix que també entren dins de la definició de «nou aliment» els animals sencers, com els insectes, que les persones no hagin consumit en una mesura important a la UE abans del 15 de maig de 1997 (data límit que fixa el Reglament).

La cria de tot animal amb destinació a la producció d'aliments es regula mitjançant la Llei 8/2003, de sanitat animal. En base a aquesta llei, els insectes quedarien inclosos en la definició d'animals de producció i, per tant, en la branca ramadera: "Animals de producció: els animals de producció, reproducció, esquer o sacrifici, inclosos els animals de pelleteria o d'activitats cinegètiques, mantinguts, engreixats o criats per a la producció d'aliments o productes d'origen animal per a qualsevol ús industrial o un altre fi comercial o lucratiu". Per aquest motiu, els centres o recintes on vagin a criar-se i allotjar-se insectes tenen la consideració d'explotació ramadera. Totes les explotacions ramaderes han d'estar autoritzades i registrades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). No obstant, la llei de sanitat animal no defineix requisits específics en funció de l'espècie ramadera, sinó que deixa aquest tipus de criteris a normativa de desenvolupament, que no existeix en el cas dels insectes.

La normativa vigent a Catalunya relativa a la producció d'animals destinats a la producció d'aliments (carn, ous, llet, mel), és el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, el qual preveu en el seu annex 1.11 "altres animals que es crien o es mantinguin per a la producció d'aliments o productes d'origen animal amb destinació al consum humà", dins el qual es podrien incloure els insectes. No obstant, en aquest decret es regulen en els seus annexos corresponents, les diferents instal·lacions per espècies, i no s'ha inclòs cap annex específic per a aquest tipus d'instal·lacions, de manera que no es poden autoritzar instal·lacions on es crien insectes destinats al consum humà fins que no s'estableixi per reglament.

A data d'avui no existeix, ni a nivell català ni a nivell estatal (d'acord amb les informacions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació) la disposició d'establir requisits en aquest sector, atès que no és habitual que es plantegin normes d'ordenació en sectors tan minoritaris, ja que en principi no es poden determinar unes condicions generals per a una ramaderia sense un patró clar de desenvolupament.

Atesa la situació actual i l'interès creixent en la creació d'explotacions per a la cria d'insectes a Catalunya, i les consultes per determinar quins són els requisits que són necessaris per poder autoritzar una explotació o establiment per criar o produir insectes, des del DARP es volen establir unes directrius o condicions mínimes per a l'establiment i registre d'explotacions d'insectes.

Tot plegat, sense perjudici que aquests establiments disposin dels permisos i registres oportuns en matèria de salut pública tant per part de l'Ajuntament com del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, atès que hauran de complir amb els requisits d'higiene, traçabilitat, etiquetatge, subproductes i sistemes d'autocontrol necessaris per a realitzar les operacions d'elaboració, transformació i distribució.

En funció de la finalitat per a la qual es destini la cria d'insectes podem diferenciar fins a quatre supòsits:

1. Establiments que crien insectes destinats al consum humà
2. Establiments que crien insectes destinats a botigues d'animals per a la seva comercialització com a "mascotes"
3. Establiments que crien insectes destinats a l'alimentació o a la fabricació d'aliments per a animals domèstics (no productius)
4. Establiments que crien insectes destinats a l'alimentació o a la fabricació d'aliments per a animals destinats a la producció i reproducció


Observacions:

A l'hora d'establir els requisits per a l'autorització i registre de les explotacions d'insectes, s'ha tingut en compte la destinació final dels insectes criats i les espècies d'insectes. Totes les explotacions d'insectes destinats a alimentació animal, tant per alimentar animals de producció i reproducció com animals de companyia, l'autorització i registre seran obligatoris. Quedaran exempts de registre els establiments de cria d'insectes destinats com a mascotes i les explotacions d'insectes destinats a consum humà, ja que aquests últims estan actualment prohibits a Catalunya. Al document adjunt també queden definides i justificades les 7 espècies actualment autoritzades per a la cria a Catalunya.

Per registrar una explotació d'insectes a Catalunya, és necessari disposar prèviament de les pertinents autoritzacions de l'ajuntament (del municipi on s'ubiqui l'explotació) i les ambientals (incloent els informes favorables de distàncies ramaderes). En aquest sentit, els insectes restarien inclosos dins de l'apartat 12.33 de l'annex III de la Llei  20/2009 (Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals), sent per tant una activitat sotmesa al règim comunicació. No obstant, en el cas de les explotacions d'insectes, caldrà presentar a l'Oficina Comarcal corresponent la sol·licitud d'inscripció o modificació al Registre d'explotacions autorització i tota aquella altra documentació que sigui oportuna, entre la qual destaca la memòria descriptiva específica per a insectes.

 

 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Subdirecció General de Ramaderia
Servei d'Ordenació Ramadera


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dissabte
gener 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
13-01-21 01:00:00 CET - 18-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica