Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre

Objecte:

Aquest Decret llei té per objecte atendre necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8048, de 23 de gener de 2020.


Observacions:

La manca d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 ha comportat la situació depròrroga pressupostària, en concret de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l'exercici 2020 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s'han d'adequar determinades necessitats financeres que, per raó de necessitat urgent, no es poden ajornar.

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d'acord amb el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Així, l'article 1 d'aquest decret llei regula aquestes autoritzacions per a endeutament, atorgament d'avals i altres garanties que s'ha estimat que seran necessàries per a atendre les necessitats públiques, en els diferents apartats que es recullen.

A més, en l'article 2 es modifica el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya per tal d'adaptar de manera immediata les previsions relatives al tipus d'interès aplicable als canvis produïts en els mercats financers.

Aquest Decret llei conté dos articles, una disposició addicional i una disposició final d'entrada en vigor.  L'article 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l'autorització dels avals i les garanties que siguin necessaris per al 2020 i l'article 2 corregeix una mancança detectada en el text refós de la legislació sobre aigües que perjudica l'interès públic des del moment que l'ens que executa les obres ha d'endeutar-se per finançar-les. Finalment la disposició addicional conté una autorització als efectes d'iniciar amb urgència la tramitació d'un expedient administratiu respecte d'un projecte constructiu que, pel greu risc d'inundació que tractar de pal·liar, resulta inajornable.

La disposició addicional preveu autoritzar els departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a portar a terme el que sigui necessari en període de pròrroga per tal d'iniciar la tramitació del projecte de mitigació del risc d'inundació al barri de la Salut del terme municipal de Salou.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
dimarts
octubre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica