Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Acord d'1 de març de 2011, de creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya

Objecte: L'article 311 de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP), crea en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractual i estableix la possibilitat que les administracions autonòmiques com les assemblees legislatives autonòmiques creïn un òrgan independent competent per a resoldre els recursos especials. A tal efecte és crea el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya que és un òrgan especialitzat i independent per al coneixement i la resolució de les reclamacions contractuals que es derivin dels procediments licitatoris convocats per la mateixa institució, tot respectant els requeriments bàsics de l'article 311.2 de la LCSP i deixant marge perquè l'òrgan mateix estableixi les especialitats que consideri convenient de fer.

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, òrgan col·legiat que, amb el caràcter d'independent, té atribuïts el coneixement i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació a què fa referència l'article 310 de la LCSP, de les qüestions de nul·litat contractual establertes en els supòsits especials de l'article 37 de la LCSP, i també l'adopció de les decisions amb relació a les mesures cautelars o provisionals que puguin sol·licitar les persones legitimades en el marc d'aquestes reclamacions contractuals.

Data que entra en vigor: Aquest acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí oficial del Parlament de Catalunya.

Publicació Oficial: DOGC núm. 5846 de 28 de març de 2011.

Observacions:
- El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya ha estat substituït pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d'acord amb el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament.
- Aquest acord ha estat modificat per l'acord de 16 d'abril de 2013, de modificació de l'Acord de l'1 de març de 2011, de creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, el qual podeu trobar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

19
dimarts
gener 19, 2021
Esdeveniments d'avui
17-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica