Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

ObjecteL'objecte d'aquest Decret és regular els aspectes següents, tots ells referits a la disciplina del mercat en matèria de consum, de conformitat amb les previsions que estableix la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya:

a) Els òrgans competents per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors en matèria de defensa de les persones consumidores i per acordar l'inici i l'arxiu de les diligències prèvies.

b) Els òrgans competents per adoptar les mesures cautelars previstes a l'article 341-3.

c) El procediment de restitució de les quantitats percebudes indegudament que es recull a l'article 333-6.

d) El procediment de reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original i el procediment de rescabalament de danys i perjudicis provats causats a les persones consumidores previst a l'article 333-7.

En relació amb l'aplicabilitat als ens locals, el capítol III és d'aplicació plena mentre que el capítol IV és d'aplicació supletòria en cas que no disposin de normativa pròpia que reguli les matèries que s'hi recullen.

Data en què entra en vigor: Aquesta Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC 6353, d'11 d'abril de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dissabte
maig 15, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica