Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

Objecte:

Aquest Decret té per objecte regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, així com l'establiment de mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari, i l'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya.

Les disposicions d'aquest Decret són aplicables a les operacions de gestió de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es realitzen a Catalunya. Les mesures establertes en aquest decret són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, llevat d'aquelles en què expressament s'indica que només són aplicables en zones vulnerables.

Queden exceptuades de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret:

a) Les explotacions apícoles i les explotacions helicícoles.
b) Les instal·lacions i/o parcel·les agràries destinades a activitats educatives, d'investigació, recerca i/o transferència tecnològica, amb exempció prèvia  atorgada pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, d'acord amb l'article 49 d'aquest Decret.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al DOGC, llevat del que s'estableix a la DF 11ena.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7911, de 5 de juliol de 2019.


Observacions:

Com arxiu adjut trobareu un resum d'aquest Decret amb les novetats més destacades.

Es deroguen les disposicions i els preceptes següents:

- El Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la  contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

- L'Ordre AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d'habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s'estableix la utilització de l'aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen (GDN).

- La disposició addicional segona i l'annex 3 de l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació.

-L'Ordre AAM/66/2015, de 25 de març, per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació.

-L'Ordre ARP/210/2017, de 8 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
dimarts
octubre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica