Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

Descripció:

Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.


Objecte:

Aquest Reglament té per objecte determinar l'abast, el contingut i el funcionament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), que és el registre únic que engloba totes les subvencions i ajuts atorgats per les administracions públiques de l'àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici de l'existència d'altres registres o bases de dades creats amb d'altres finalitats.

El RAISC ha de contenir la informació sobre les subvencions i els ajuts públics que tot seguit es defineixen.

  1. Es consideren subvencions, a l'efecte d'aquest Reglament, les disposicions de fons que reuneixin els requisits establerts en l'article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Es consideren ajuts, a l'efecte d'aquest Reglament, totes les disposicions de fons públics realitzades sense contraprestació, a favor de persones físiques o jurídiques per raó del seu estat, situació o fet en què es trobin o suportin amb la finalitat de cobrir les seves necessitats i drets bàsics, o d'altres raons d'interès general d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

Estan obligats a facilitar la informació sobre les subvencions i ajuts públics concedits els òrgans (entre d'altres): de les entitats que integren l'Administració local i les entitats públiques en què participen de manera majoritària, directament o indirectament i dels consorcis i fundacions adscrits a l'Administració local.

No serà obligatori subministrar la informació requerida en aquest article quan l'import anual atorgat pel mateix òrgan o entitat a un mateix beneficiari no superi la quantitat total de 100 €.

En l'àmbit de les entitats que integren l'Administració local, l'obligació establerta per l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es podrà donar per complerta amb la tramesa de la informació exigida al RAISC.


Data d'entrada en vigor:

Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8032, de 30/12/2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
divendres
abril 23, 2021
Esdeveniments d'avui
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
06-04-21 02:00:00 CEST - 01-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica