Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Derogat] Legislació: Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

Observacions: Aquest Decret està derogat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, el qual trobareu com a contingut relacionat.

Objecte: Aquest decret pretén regular les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter. Les disposicions d'aquest Decret s'apliquen a:

    Totes les activitats i centres compresos a l'annex I, epígrafs A i C; Integra l'annex I.A el catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya; i Integra l'annex I.C el catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local.

    Les activitats, instal·lacions, establiments o dependències incloses dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret i que ja estiguin sotmeses a reglamentació específica pròpia, se'ls aplicaran, amb caràcter supletori, les disposicions que preveu aquest Decret. Pel que fa als mitjans d'autoprotecció mínims i al control administratiu i tècnic específic en matèria de protecció civil, els serà d'aplicació directa aquest Decret.

Queden exclosos del control administratiu i del registre de la Generalitat aquells centres, establiments o instal·lacions dependents del Ministeri de Defensa, d'institucions penitenciàries, de les forces i cossos de seguretat i les duanes, així com els òrgans judicials.

Data que entra en vigor: La disposiciói final tercera d'aquest decret estableix que:

    En el cas de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, l'entrada en vigor d'aquesta norma es produirà en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

    En el cas de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, l'entrada en vigor d'aquesta norma es produirà en el termini d'un any a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, llevat de les activitats especificades a l'apartat 1, epígrafs a), b), d) i e), així com les activitats de l'apartat 2, epígrafs c), d), j), k) i l), per a les quals aquest Decret entrarà en vigor en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5665, de 7 de juliol de 2010.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dilluns
novembre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica