Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

Objecte:

Aquest Decret llei transforma el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat en un de nou que serà vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne un d'acord amb el que estableix la Llei de transparència. En conjunt, sumen més de 2.000 ens que, a partir d'ara, podran utilitzar el nou Registre de grups d'interès de Catalunya per complir amb el marc legal sense haver de crear el seu propi registre.
 
Amb aquesta nova regulació el Govern vol facilitar el compliment de la Llei de transparència als ajuntaments, alhora que dona compliment a la demanda de totes les entitats municipalistes. El nou registre permetrà a la Generalitat concentrar tota la informació, facilitar el control dels lobbys i la consulta de la seva activitat. El Registre de grups d'interès de Catalunya és un mecanisme clau per garantir amb major eficàcia la transparència en la presa de decisions dels poders públics. Des del juliol de 2015, tots els ens locals tenien el deure de crear un registre propi, però, a hores d'ara, no n'hi ha pràcticament cap que l'hagi desenvolupat.

La regulació, a més, és respectuosa amb l'autonomia local i amb l'autonomia inherent a altres entitats obligades fins ara a comptar amb un registre de grups d'interès, perquè no impedeix que els ens locals i aquestes altres entitats puguin crear llurs propis registres. Se substitueix, així, el que fins ara era una obligació legal, la creació necessària del registre, per una simple habilitació legal, de forma que tots aquests ens i entitats poden complir llurs obligacions legals en aquesta matèria per mitjà del Registre de grups d'interès de Catalunya o per mitjà d'un registre propi, sempre amb la garantia del reconeixement recíproc d'actuacions, del principi d'inscripció única i de la interconnexió i la interoperabilitat registral.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7310, de 16 de febrer de 2017.


Observacions:

Disposició derogatòria
Resten derogats l'article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i qualsevol altra disposició de rang legal o reglamentari que s'oposi o contradigui el que estableix aquest Decret llei.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
dissabte
desembre 05, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica