Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19

Objecte:

- El capítol II preveu uns ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals. Aquesta línia va totalment alineada amb la mesura 9 del Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb aquesta mesura es regulen, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar personal tècnic per part dels ens locals, que han d'impulsar els plans de reactivació, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 en els seus respectius àmbits territorials a Catalunya. I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació d'un servei de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'aquests plans de reactivació socioeconòmica COVID-19.

- El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors, especialment aquells que s'han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació i, si escau, accions de formació transversal.

L'objecte d'aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d'accés al treball, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19.

Aquesta mesura s'emmarca en l'àmbit del Programa treball i formació, gestionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el qual haurà d'aprovar una convocatòria extraordinària.

 


Beneficiaris:

Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals: 

Aquests ajuts s'adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en l'annex d'aquest Decret llei que, d'acord amb les darreres dades publicades a l'Idescat, han estat definits en funció de la població dels municipis i garantint la cobertura de tot el territori. S'ha fet un tall en municipis amb un mínim nombre d'habitants perquè es considera necessari un mínim de densitat de població que es correspon amb una capacitat econòmica i organitzativa suficientment acreditada dels ajuntaments que els gestionen per poder elaborar i executar els plans, que és l'objectiu primordial de la mesura. També es dona l'opció de participar els consells comarcals perquè d'aquesta forma es garanteix que aquesta mesura arriba a tot el territori i es continua mantenint un gruix suficient de població perquè l'activitat planificadora tingui eficàcia, cobrint mitjançant els consells comarcals tots aquells municipis de Catalunya amb menys densitat de població.

Les entitats locals i consells comarcals determinats a l'annex d'aquest Decret llei, i els seus ens de gestió si escau, com a beneficiaris dels ajuts del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, han de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19: 

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin a la convocatòria extraordinària.


Termini presentació de sol·licituds:

Pels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals, el termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquest Decret llei i finalitza el 29 de maig de 2020.

La persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha de dictar les instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts del Capítol II i les resolucions de les convocatòries previstes als Capítols III i IV d'aquest Decret llei, així com dictar les disposicions necessàries pel desenvolupament i l'execució de les mateixes.


Data publicació:

DOGC núm. 8128, de 7 de maig de 2020.


Òrgan gestor:

Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica