Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: [CORRECCIÓ D'ERRADES] al DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

Descripció:

En data 2 de novembre 2021 (DOGC núm. 8537, de 5 de novembre de 2021) es publica la CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021).


Objecte:

L'objecte del Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021):

a) Modificar el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb la finalitat d'introduir mesures que millorin l'acceptació social dels projectes d'energies renovables, compatibilitzar l'activitat agrària amb la de producció d'energies renovables i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.

b) Modificar la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, per preveure els objectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en l'horitzó de l'any 2030, concretar la manera d'evitar l'ocupació innecessària del territori i incorporar a la planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables.

c) Adoptar mesures de simplificació administrativa en matèria d'autoconsum d'energia elèctrica.

d) Crear la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

En data 2 de novembre 2021 (DOGC núm. 8537, de 5 de novembre de 2021) es publica la CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021).


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8531, de 27 d'octubre de 2021.


Observacions:

En data 2 de novembre 2021 es publica la CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021).

Data d'entrada en vigor: Des de l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial de la correcció d'errades: DOGC núm. 8537, de 5 de novembre de 2021.

(Trobareu el contingut d'aquestes correccions en l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
dilluns
desembre 06, 2021
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica