Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19

Objecte:

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, a l'empara de la competència exclusiva que l'article 137.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria d'habitatge, va establir una sèrie de mesures per evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d'habitatge a les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d'habitatge pròpia quan estiguin dins els paràmetres de risc d'exclusió residencial que la llei defineix.

Entre aquestes mesures, destaca l'obligació dels grans tenidors d'habitatge d'oferir als afectats una proposta de lloguer social abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer. Aquesta obligació es va fer extensiva mitjançant el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, a les demandes de desnonaments per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l'ocupació de l'habitatge i per manca de títol jurídic que habiliti l'ocupació quan concorrin circumstàncies determinades.

La situació de vulnerabilitat de les persones o unitats familiars que estan en situació de risc d'exclusió residencial s'agreuja quan s'incompleix l'obligació legal de formular una proposta de lloguer social, que esdevé particularment penosa en el context actual de les restriccions a la mobilitat de les persones que l'Administració sanitària ha establert per lluitar contra la COVID-19.

La situació d'emergència social que es dona en aquests moments en la vida de les persones provocada pels desnonaments, en un context de crisi econòmica i sanitària extraordinàriament greu, fa que la funció social de l'habitatge prengui més rellevància i imposi l'adopció de mesures pal·liatives que no admeten demora.

Amb les mesures que regula el Decret llei present es pretén que les persones en situació de risc d'exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre la persona obligada a oferir-les una proposta de lloguer social en els termes regulats a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, no acreditin el compliment d'aquesta obligació.

 

D'altra banda, mentre siguin vigents mesures que comportin restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, es pretén evitar també el llançament de les persones en risc d'exclusió residencial en qualsevol de les circumstàncies descrites anteriorment.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8263, de 4 de novembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica