Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya

Objecte:

És objecte d'aquest Decret llei la regulació del marc de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Generalitat de Catalunya, per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·legiats de participació, que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials i socioeconòmiques que afectin els interessos econòmics i socials de treballadors i treballadores i de l'empresariat.

El present Decret llei també és d'aplicació a aquelles altres administracions públiques de Catalunya, així com els seus organismes autònoms integrats i el seu sector públic, que així ho determinin per l'acord dels seus òrgans de Govern, si alhora es determinen matèries de participació, així com els recursos per tal de fer-ho efectiu. Ara bé, no és aplicable als òrgans de participació, representació i negociació col·lectiva del personal funcionari i laboral inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que es regeixen per la seva regulació específica.

També és objecte d'aquest Decret llei el desplegament dels àmbits de diàleg social permanent i concertació social que permetin el desenvolupament efectiu dels apartats 3, 4 i 6 de l'article 45 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8096, de 26 de març de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica