Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de las disposiciones legales en relación a los gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo

Descripció:

Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de les disposicions legals en relació a les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu.


Objecte:

L'article 131.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, estableix que, en el supòsit de coincidència de dues o més eleccions per sufragi universal directe, els  partits,  federacions,  coalicions  i  agrupacions  d'electors    concurrents  no podran realitzar despeses electorals suplementàries en quantia superior en un 25 per 100 dels màxims permesos per a les eleccions a Corts Generals.

D'altra banda, disposicions especials de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i la legislació autonòmica preveuen una subvenció per l'enviament personal i directe als electors de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral.

Les  nombroses  consultes  formulades  en  relació  amb    les eleccions  celebrades en 1999 van donar lloc a les Instruccions de la Junta Electoral de Central de 15 de març  i 27 d'abril de 1999.

En conseqüència la present Instrucció té per objecte reunir aquests criteris en una sola Instrucció, incloent altres resolucions adoptades amb posterioritat.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Instrucció serà aplicable a partir de l'endemà al de la seva publicació, substituint i deixant sense efecte les Instruccions de la Junta Electoral Central de 15 de març de 1999, sobre límit de despeses electorals en les eleccions  a  celebrar  el  13  de  juny  de  1999,  i  de  27  d'abril    de  1999,  sobre  la subvenció per enviament directe i personal de documentació electorals en el cas d'eleccions simultànies.


Publicació oficial:

BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica