Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: LEY 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria

Objecte: Aquesta Llei modifica la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària. En relació als ens locals, cal destacar que:

  • es considera que el compromís amb l'estabilitat pressupostària és un bé col.lectiu beneficiós pel conjunt dels ciutadans, que només pot aconseguir-se amb la implicació per part de tots els responsables de les hisendes públiques;
  • es reforça el paper de la Comissió Nacional d'Administració Local com a òrgan de coordinació multilateral entre l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals;
  • regula l'aplicació del principi d'estabilitat pressupostària en l'àmbit dels ens locals, distingint entre dos tipus d'ens locals: els inclosos en l'àmbit subjectiu de l'article 111 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i la resta d'ens locals que han d'ajustar els pressupostos al principi d'estabilitat pressupostària com a situació d'equilibri o superàvit.

Publicació oficial: BOE 126, de 27 de maig de 2006.

Data que entra en vigor: El dia 1 de gener de l'any següent a la data de la publicació al BOE, i serà d'aplicació als pressupostos que s'elaborin des d'aquesta data. No obstant, les modificacions relatives a l'article 7 de la Llei 18/2001, general d'estabilitat pressupostària seran d'aplicació des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica