Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

Descripció:

Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.


Objecte:

La regulació dels expedients de jurisdicció voluntària que es tramiten davant els òrgans jurisdiccionals.

Es consideren expedients de jurisdicció voluntària a l'efecte d'aquesta Llei tots aquells que requereixin la intervenció d'un òrgan jurisdiccional per a la tutela de drets i interessos en matèria de Dret civil i mercantil, sense que existeixi controvèrsia que hagi de substanciar-se en un procés contenciós.

 

Pel que fa als ens locals, la DF 4a modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del registre civil. En concret:

- se suprimeix la competència que s'atorgava en la redacció anterior (la qual no ha arribat a entrar en vigor) als secretaris municipals en la instrucció i tramitació dels expedients de matrimoni civil.

- es modifica el Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en concret s'afegeix un apartat 5 a l'article 20, el qual preveu que es podrà establir una taxa per a la celebració del matrimoni civil.

La Llei 20/2011, de 21 de juliol, entra en vigor el 30 de juny de 2017.

Així mateix, es modifica la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, pel que fa a la regulació de la successió abintestat de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.


Data d'entrada en vigor:

Als vint dies de la seva publicació oficial, amb les particularitats que es regulen a la disposició final vintena.


Publicació oficial:

BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2015.


Observacions:

Actualització: S'ha publicat una correcció d'errades a la present llei al BOE núm. 210, de 2 de setembre de 2015, la qual trobareu com a enllaç relacionat.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica