Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació:LEY 22/2005, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad

Descripció: LEY 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.

Objecte: Aquesta llei incorpora a l'ordenament jurídic espanyol diferents directives comunitàries en matèria de fiscalitat de productes energètics i electricitat i del règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d'estats membres diferents, i es regula el règim fiscal de les aportacions tranfrontereres a fons de pensions en l'àmbit de la Unió Europea. Destaca la Disposició Addicional , on s'estableix la Compensació addicional a favor de les entitats locals derivada de la reforma de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovada per Llei 51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2005

(Podeu trobar la Llei esmentada a través de l'enllaç adjunt que apareix a la zona d'informació annexa )


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
dilluns
juliol 06, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica