Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social

Descripció: Llei 27/2011, de l'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte la modificació de diverses normes per actualitzar, adequar i modernitzar el sistema de la Seguretat Social.

De totes les modificacions  s'han de destacar:

- La DA 36ª modifica la DA 10ª del Decret Legislatiu 1/1995, Text Refós Estatut dels treballadors.

- La DF 1ª modifica els apartats 6 i 7 de l'article 12 del Decret Legislatiu 1/1995, Text Refós Estatut dels treballadors.

- La DF 2ª modifica lletra e) de l'article 49 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Data en què entra en vigor:  1. La present Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 excepte:

a) Les disposicions addicionals primera, segona, tercera, setena, catorzena, quinzena, setzena, dissetena, vintena segona, vintena tercera, vintena cinquena, trentena, trentena primera, trentena segona, trentena tercera, trentena cinquena, trentena sisena, trentena setena, trentena novena, quarantena segona i quarantena cinquena, així com les disposicions finals segona, tercera, cinquena, sisena i apartats un, dues, tres, quatre i cinc de la disposició final setena, que entraran en vigor en la data de publicació de la Llei en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

b) Les disposicions addicionals divuitena i quarantena, que entraran en vigor l'1 de gener de 2012.

c) L'apartat Tres de l'article 3, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2014.

Publicació oficial: BOE núm. 184, de 2 d'agost de 2011.

 

(Podeu trobar la l'enllaç a la llei através de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
novembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica