Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal

Objecte: Aquesta Llei modifica, entre altres normes, les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (articles 27, 29, 41, 42, 43, 57, 112, 155, 174, 180, 182, 186, 188, 202 i 208).

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (articles 76, 99 i disposicions transitòries 18a i 19a).

En relació amb el Reial decret legislatiu 2/2004, i a banda de les modificaciones que hi introdueix, aquesta Llei:

- fixa el termini per a l'exercici 2007 per aprovar el tipus de gravament de l'impost sobre béns immobles i de les ponències de valors, per notificar els valors cadastrals i per lliurar els padrons cadastrals (disposició transitòria 9a);

- estableix l'aplicació, per a l'any 2007, del règim de base liquidable i de bonificació dels béns immobles rústics valorats d'acord amb l'apartat 1 de la disposició transitòria 1a del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (disposició transitòria 10a);

- regula la concessió de bestretes de tesoreria, a determinats municipis, a compte de la liquidació definitiva dels tributs cedits i de la participació dels ens locals en els tributs de l'Estat (disposició addicional 5a).

Data que en tra en vigo rL'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE 286, de 30 de novembre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com, un resum de la norma. Norma inclosa a la Reunió trimestral de comarques de febrer de 2007.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica